کاربرد استرس بار چیست

Stress-bar

کاربرد استرس بار چیست

استرس بار میله ای است که روی دو سر کمک نصب میشه و وظیفه استرس بارتقسیم فشاری می باشد که در زمان پیچیدن اتومبیل بر روی یکی از کمک ها وارد میشه و در واقع استرس بار این فشار رو بین دو سر کمک تقسیم میکنه

و در زمان پیچیدن اتومبیل مانع بر هم خوردن زاویه چرخ ها میشود.

استرس بار نسبت به کارایی که داره هزینه پایینی داره.

استرس بار برای همه اتومبیل ها وجود داره و قابل نصب هست. از پراید استاندارد تا ..

1. استرس بار پایداری اتومبیل را در سرعت های بالا حفظ می کند.

2. ضربه وارده به یک چرخ را در کل سیستم تعلیق تقسیم می کند و در نتیجه فشار ضربه کاهش و طول عمر قطعات جلوبندی افزایش می یابد.

3. اتومبیلی که استرس بار نداشته باشد به علت داشتن رینگ و لاستیک بزرگ به مرور زمان ضربه وارده به چرخ اتاقک کمکها را از بالا به هم نزدیک می کند و اتومبیل در سرعت بالا گیج می شود.

4. بستن استرس بار حالت کمبود یک ضلع مربع را تکمیل می کند.

5. استرس بار در پیچ ها تعادل ماشین را حفظ می کند و اتومبیل را بعد از پیچ زودتر از یک ماشین بدون استرس بار به حالت تعادل می رساند و در نتیجه اتومبیل با زمان کمتری طول پیچ را طی می کند.

6. به علت نیروی گریز از مرکز اتومبیل در پیچ ها به بیرون پیچ پرتاب می شود اما اتومبیلی که استرس بار داشته باشد در پیچ ها تعادل بهتری دارد و کمتر از مسیر پیچ خارج می شود.